Koorhek Grote of St. Bavo Kathedraal

In 2018-2019 is het koorhek van de Grote Bavo Kathedraal in het centrum van Haarlem gerestaureerd door metaalrestaurator Vera Bakker. Dit is gebeurd in twee fases, de ene helft in het najaar van 2018 en de tweede helft in het voorjaar van 2019. Onder leiding van Vera Bakker heb ik aan de tweede fase mogen meewerken.

Het hek stamt uit het begin van de 16e hek en is dus al vijf eeuwen oud. Het heeft gedurende deze tijd veel meegemaakt. Zo is het tijdens de Tweede Wereldoorlog bruin geschilderd om zo de indruk te wekken dat het van hout is zodat het hek niet in beslag genomen zou worden. Hoewel deze verf daarna verwijderd is zijn hier tijdens de restauratie zelfs nog resten van gevonden. Later is er een transparante laklaag aangebracht om het brons te beschermen tegen oxidatie. Echter, door de jaren heen is deze laklaag gedegradeerd. Dit zorgt ervoor dat delen van het oppervlak zijn gaan oxideren en ook de lak zelf is sterk verdonkerd en vervuild. Om die redenen is besloten het hek te restaureren.

Als eerste is de oude laklaag verwijderd. Vervolgens is het hele hek handmatig gereinigd en als laatste is een goed houdbare laklaag aangebracht om het materiaal weer te beschermen tegen oxidatie en schade door vingerafdrukken. De restauratie werd bemoeilijkt doordat alles op locatie uitgevoerd diende te worden. Dit had echter wel als resultaat dat we op deze prachtige plek mochten werken.